Terms and conditions

Terms and
Conditions

Algemene voorwaarden
van Another Sound NV

Another Sound NV
Route de Waimes 19B
4960 Malmedy

Ondernemingsnummer: BE 0806 011 701

De huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden gelden op alle afgesloten reserveringen.
Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.dafthotel.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht.
De klant erkent de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en die van de reserveringsprijs gelezen en aanvaard te hebben.

In- en uitchecken van de kamers
Kamers zijn beschikbaar vanaf 15u00 op de dag van aankomst en dienen uiterlijk om 11u00 op de dag van vertrek verlaten te worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer kunnen er bijkomende kosten aangerekend worden indien de klant te laat vertrekt. Indien de klant het hotel voor de vertrekdatum verlaat, zal de totaalprijs van de reservering aangerekend worden en zal de klant niet terugbetaald worden.

Bevestiging en voorschot
Om uw reservering te garanderen, zal er een geldig kredietkaartnummer gevraagd worden. Daarnaast kan er voor de begindatum van uw verblijf een voorschot worden gevraagd. Indien u niet komt opdagen, behoudt het hotel zich het recht voor om een bedrag van uw kredietkaart af te houden.
Elke factuur dient betaald te worden als de klant het hotel verlaat. Onbetaalde facturen worden verhoogd met een toeslag van 10% van het totaalbedrag, met een minimum van € 50. Er wordt een interest voor laattijdige betaling van 1% per maand aangerekend, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, tot het volledige bedrag van de factuur betaald is.

Annulatie
“De klant kan het contract op elk moment beëindigen, onder voorbehoud van betaling van een schadevergoeding aan Daft Hotel / Another Sound voor de schade geleden door de annulering overeenkomstig het geheel van de vergoedingen op de volgende manier:

Voor individuele reserveringen:

  • als uw reservering een niet-restitueerbaar tarief heeft, wordt de annulering op elk moment 100% in rekening gebracht
  • meer dan 2 dagen voor aankomst: gratis annuleren
  • minder dan 2 dagen voor aankomst: 100%

Mocht de reservatie van de individuele klant of Daft Hotel / Another Sound niet kunnen doorgaan vanwege reisrichtlijnen en advies inzake sociale distantie van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) of de Wereldgezondheidsorganisatie of andere gelijkaardige instanties, dan behoudt de klant en/of het Hotel zich voor het recht om kosteloos te annuleren. Het bovenstaande is alleen van toepassing als overmacht wordt verklaard door de Belgische regering of het land van de boeker en reizen niet is toegestaan. Indien er geen reisverbod is, kan deze overmacht niet worden ingeroepen.

Voor groepsreserveringen (4 kamers en meer):

  • als uw reservering een niet-restitueerbaar tarief heeft, wordt de annulering op elk moment 100% in rekening gebracht
  • meer dan 42 dagen voor aankomst: 50%
  • tussen 42 dagen (inclusief) en 28 dagen (inclusief) voor aankomst: 60%
  • tussen 28 dagen (inclusief) en 2 dagen (inclusief) voor aankomst: 90%
  • minder dan 2 dagen (inclusief) voor aankomst: 100%

Mocht de klant met een groepsreservering of Daft Hotel / Another Sound niet kunnen doorgaan vanwege reisrichtlijnen en advies inzake sociale afstand tot de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) of de Wereldgezondheidsorganisatie of andere gelijkaardige instanties, dan is de klant en / of het hotel behoudt zich het recht voor om de reservering uit te stellen naar een alternatieve datum van gelijke of grotere waarde die binnen de komende 12 maanden vanaf de oorspronkelijke datum van de boeking zonder boete plaatsvindt. Het bovenstaande is alleen van toepassing als overmacht wordt verklaard door de Belgische regering of het land van de boeker en reizen niet is toegestaan. Als er geen reisverbod is, kan deze overmacht niet worden ingeroepen. “

Beschadigingen en overtredingen
Alle beschadigingen die door de klant in het hotel veroorzaakt worden, zullen aan de klant belast wordt.

Het hotel doet afstand van elke vorm van aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies van materiaal, parkeerproblemen of elk ander incident dat niet rechtstreeks met het hotel te maken heeft.

We willen u eraan herinneren dat er in België een strikt rookverbod geldt in openbare plaatsen. Het verbod geldt in de kamers maar ook in de rest van het hotel, met uitzondering van de daartoe voorziene ruimtes. Indien u deze regel overtreedt, kan er een boete opgelegd worden.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.

Indien een van onze algemene verkoopsvoorwaarden niet nageleefd wordt, behouden het verantwoordelijke personeel en de directie zich het recht voor om u te verplichten het hotel te verlaten. In geval van dronkenschap, agressief of ongepast gedrag of een ongepaste kledingdracht kan de toegang tot het hotel eveneens ontzegd worden.

Het team van Daft Hotel verheugt zich op uw bezoek en staat te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Alle geschillen voortkomend uit de bijgevoegde voorwaarden zullen exclusief behandeld worden door de rechtbank van het arrondissement van Verviers